นักวิชาการจี้ กกต.ทำงานโปร่งใส โดยเฉพาะช่วง "นับคะแนน"

โดยเฉพาะ เรื่องของการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง,การใส่รหัสเขตผิดพลาด และ การวินิจฉัยข้อบังคับในการหาเสียงของ กกต. ที่ดูค้านสายตาประชาชนนักวิชาการ 5 สถาบันการศึกษา ในนามเครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกมาสะท้อนมุมคิดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ กกต.

เลือกตั้ง 2566 : แพร่ประกาศ กกต.กำหนดจำนวน ส.ส. 400 เขต มีลด-เพิ่ม รวม 8 จังหวัด

เลือกตั้ง 2566 : หัวคะแนนแฉ! รูปแบบซื้อเสียง

ดร.พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ระบุว่า กกต. ที่มาจาก ส.ว. ที่มาจาก คสชคำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่าสุด. ทำให้ประชาชนเลี่ยงไม่ได้ ที่จะสงสัยว่า บางพรรคการเมืองมีอิทธิพลเหนือ กกต. และ หลายเหตุการณ์ทำให้คนตั้งข้อสงสัยถึงการทำหน้าที่ของ กกต. โดยเฉพาะประเด็นการยิงเลเซอร์ บนสะพานพระราม 8

ขณะที่ ผศ.ดร.วันวิชิต บุญโปร่ง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ไม่อยากให้กกต.ถูกกล่าวหาว่า เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความขัดแย้งในสังคมไทย ไม่อยากให้ถูกตีตรา เช่นนี้ แต่อยากให้ กกต. ถูกมองว่า เป็นผู้สร้างสันติภาพในการเมืองไทยให้คนรุ่นหลังศรัทธา และ เคารพได้อย่างสนิทใจ

ด้านเครือข่ายประชาชนสังเกตการณ์เลือกตั้ง หรือ We Watch จัดแถลงการณ์ ความเห็นต่อการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนี้ว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งควรชี้แจงจำนวนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีการจัดการที่ผิดพลาด และชี้แจงวิธีการแก้ไขอย่างละเอียด พร้อมแสดงหลักฐานเพื่อสร้างความกระจ่างแก่ประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ รวมถึง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ควรให้ความร่วมมือการสังเกตการณ์โดยประชาชน ทั้งการถ่ายภาพกระบวนการจัดการเลือกตั้ง และการบันทึกผลคะแนนของหน่วยเลือกตั้ง เพื่อช่วยให้การเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศไทย ดำเนินไปด้วยความ โปร่งใส และ เป็นธรรมเพื่อจะได้ไม่เกิดกรณีบัตรเขย่ง

  นักวิชาการจี้ กกต.ทำงานโปร่งใส โดยเฉพาะช่วง "นับคะแนน"

By admin

Related Post