สวีเดนเข้าเป็นสมาชิกชาติที่ 32 ของกลุ่มพันธมิตรนาโตอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่ผ่านมา สวีเดนเข้าร่วมกับกลุ่มพันธมิตรทางทหารนาโต (NATO) อย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากดำเนินกระบวนการต่อเนื่องมานานกว่า 2 ปี ตั้งแต่ช่วงที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนเริ่มขึ้น การที่สวีเดนจะเข้าร่วมกับนาโตนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อกว่า 2 ปีที่แล้ว เพราะสวีเดนเป็นประเทศที่มีจุดยืนเป็นกลางมาตลอดในความขัดแย้งใด ๆ ก็ตาม ด้วยนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดที่มีมา…

Read More