นักวิชาการจี้ กกต.ทำงานโปร่งใส โดยเฉพาะช่วง "นับคะแนน"

โดยเฉพาะ เรื่องของการนับคะแนนบัตรเลือกตั้ง,การใส่รหัสเขตผิดพลาด และ การวินิจฉัยข้อบังคับในการหาเสียงของ กกต. ที่ดูค้านสายตาประชาชนนักวิชาการ 5 สถาบันการศึกษา ในนามเครือข่ายนักวิชาการเสียงประชาชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) /มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ /มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกมาสะท้อนมุมคิดเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ กกต.…

Read More